HOME     Σχετικά με το έργο    Αποτελέσματα    Νέα     Επικοινωνία     Δήλωση Απορρήτου

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Συνεργάτες

CIVIC

Η CIVIC είναι ένας βραβευμένος πάροχος ψηφιακών λύσεων με σχεδόν δύο δεκαετίες κορυφαίας εμπειρίας στον κλάδο. Βοηθά τις επιχειρήσεις να πετύχουν μέσω αποτελεσματικής, εύχρηστης τεχνολογίας συνδυάζοντας την τεχνογνωσία στον σχεδιασμό User Experiences, το Development και το Hosting για την παροχή ψηφιακών λύσεων που λειτουργούν. Η φήμη της CIVIC βασίζεται στην εξυπηρέτηση πελατών, την καινοτομία, την αξία και την κορυφαία τεχνογνωσία στην αγορά. Συνεχίζει να εργάζεται σε δημιουργικά, σε τεχνικά περίπλοκα έργα και βοηθά τους πελάτες της να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους χρήστες τους.

civicuk.com

VALENCIA INNO HUB

Η Valencia INNO HUB είναι ένας ισπανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε με στόχο να συνδυάσει το ταλέντο και την τεχνολογία, ώστε να ενισχύσει την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στην κοινότητα της Βαλένθια. Με την καθοδήγηση και την κατάρτιση, η INNOHUB υποστηρίζει επιχειρηματίες, νεοσύστατες επιχειρήσεις και άτομα από μη προνομιούχες ομάδες που αντιμετωπίζουν διαφορετικούς παράγοντες αποκλεισμού όπως νέους και ενήλικες με εκπαιδευτικές δυσκολίες, άνεργους ή μετανάστες.

Με αυτόν τον στόχο, η INNOHUB αναπτύσσει πολλαπλές δραστηριότητες για να βοηθήσει εταιρείες και άτομα να επιτύχουν τους στόχους τους:

 • Προσφέροντας workshops, εκπαίδευση, σεμινάρια και networking που σχετίζονται με διάφορα θέματα όπως το management, η ανάπτυξη επιχειρήσεων, οι κοινωνικές δεξιότητες, η επιχειρηματικότητα, τα επιχειρηματικά μοντέλα, η καινοτομία, η διεθνοποίηση και η χρηματοδότηση.

 • Με την προώθηση της τεχνολογικής συνεργασίας και της καινοτομίας.

 • Υποστηρίζοντας μη προνομιούχες ομάδες και άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα που επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες, ενισχύοντας τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες.

 • Διευκολύνοντας την πρόσβαση στο “R + D + I Finance” ·

 • Παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με την επαγγελματική σταδιοδρομία.

valenciainnohub.com

E-JUNIORS

Ο στόχος της E-Juniors είναι να προσφέρει στους νεότερους πολίτες – ιδιαίτερα σε αυτούς που αποκλείονται από τον ψηφιακό κόσμο- ευκαιρίες να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, παρέχοντας δραστηριότητες πέρα των επίσημων ακαδημαϊκών σπουδών.

Η E-Juniors προτείνει δραστηριότητες που στοχεύουν να ενθαρρύνουν τους νέους να:

 • Περάσουν τον ελεύθερο τους χρόνο με παραγωγικό και χρήσιμο τρόπο.

 • Εξερευνήσουν νέα πεδία ενδιαφέροντος .

 • Εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

 • Αποκτήσουν κάθετες και οριζόντιες δεξιότητες που διευκολύνουν την ένταξη στον κόσμο της εργασίας.

Η E-Juniors συμμετέχει σε διάφορες ευρωπαϊκές δράσεις, προτείνοντας νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη νεολαία με βάση τη χρήση καινοτόμων εργαλείων ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, διοργάνωσε σεμινάρια για τους νέους ώστε να γίνουν εκπαιδευτές προτείνοντας ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες μεθόδους, όπως το online και blended learning. Η E-Juniors βασίζεται σε μια ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών ΤΠΕ που παρέχουν πρωτοποριακή εκπαίδευση σχετικά με τους τελευταίους πόρους ΤΠΕ.

e-juniors.fr

RIGHTCHALLENGE

Η RightChallenge είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος που στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ως μοχλός κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των ανθρώπων – ανεξάρτητα από την κοινωνική τους κατάσταση, το φύλο, την ηλικία και την πολιτιστική προέλευση – προκειμένου να τους προετοιμάσει να εμπλέκονται και να συμμετάσχουν σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας.

Αρκετές μελέτες αποκαλύπτουν τους ψυχολογικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι Πορτογάλοι. Οι κύριες αιτίες του άγχους των νέων στην Πορτογαλία είναι η έλλειψη υποστήριξης, οι λιγοστές ευκαιρίες προόδου σε μια καριέρα και η ανασφάλεια στην εργασία. Για να αντιμετωπίσει τα κοινωνικοοικονομικά και εκπαιδευτικά κενά σε εθνικό επίπεδο, η RightChallenge προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών:

 • Οργανωτική κατάρτιση, σχεδιασμός προγραμμάτων και κατάρτιση ανθρώπινων πόρων στους τομείς της μη τυπικής εκπαίδευσης, της κοινοτικής παρέμβασης, της κοινωνικο-εκπαιδευτικής περιοχής και του εθελοντισμού.

 • Συμβουλευτική στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

 • Κατάρτιση στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εθελοντικής διαχείρισης, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας των φύλων ·

 • Διοργάνωση εργαστηρίων και συζητήσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

rightchallenge.org

ASSERTED KNOWLEDGE (AKNOW)

Η Asserted Knowledge (AKNOW) είναι μια εταιρεία παροχής τεχνικής υποστήριξης και προμήθειας προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες ΙCT υψηλής εξειδίκευσης και προσωπικό σε οργανισμούς. Μια σημαντική υπηρεσία που παρέχουμε και διαφοροποιεί την AKNOW από άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι η προσέγγισή μας στις αναφορές επιχειρησιακής ανάλυσης που βασίζονται στη χρησιμοποίηση του Business Process Modeling Notation (BPMN).

Το προσωπικό της AKNOW έχει πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη μεγάλων, πολυεθνικών παρόχων ICT και μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό αρκετών έργων που χρηματοδοτούνται δημόσια από το «Framework Programme 6,7» και το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Οι τρέχουσες δραστηριότητες της AKNOW επικεντρώνονται στην εκπαίδευση μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών στην ηλεκτρονική μάθηση, εξατομικευμένων προσεγγίσεων κατάρτισης, παροχής στοχευμένης κατάρτισης σε μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, μεθοδολογιών και εργαλείων διάδοσης και διασφάλισης ποιότητας που επικεντρώνονται σε στοχευμένες ποιοτικές μετρήσεις και προγράμματα βέλτιστων πρακτικών.

aknow.eu

NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY (NTU)

Είμαστε ένα ξεχωριστό και ατρόμητο πανεπιστήμιο – ένα ίδρυμα που σκέφτεται σφαιρικά, γιορτάζει την εμπειρία και διασφαλίζει την ισότητα στις ευκαιρίες. Με ένα απαράμιλλο ρεκόρ ανάπτυξης και εξέλιξης στο Ηνωμένο Βασίλειο, το NTU χαρακτηρίζεται από την ισορροπία ανάμεσα στο να τιμά την παράδοση και να «προκαλεί» τους κανόνες. Είμαστε εγκατεστημένοι, αλλά μοντέρνοι και τολμηροί, όντας, όμως, ταπεινοί.

Έχουμε δημιουργήσει μια βραβευμένη φήμη μέσω μιας απλής πεποίθησης: ότι το εκπαιδευτικό ταξίδι κάθε ατόμου απαιτεί κατά παραγγελία, εξατομικευμένη υποστήριξη. Είναι μια φιλοσοφία που επενδύουμε σε κάθε έναν από τους μαθητές και τους συναδέλφους μας: μια φιλοσοφία που απαιτεί την πεποίθηση να εμπνεύσει, τη συνέπεια να καθοδηγήσει και την ταπεινότητα να ακούσει. Αυτά είναι τα πρότυπα και οι αξίες με τις οποίες ζούμε.

Είμαστε βαθιά περήφανοι για το περιβάλλον που δημιουργήσαμε στο NTU. Ομοίως, αγκαλιάζουμε την επιρροή και τις δυνατότητές μας πέρα ​​από την τάξη. Ευδοκιμούμε στον ρόλο μας στην ευρύτερη παγκόσμια εικόνα – την υποχρέωσή μας να εμπλουτίζουμε τις κοινότητες με την ανταλλαγή γνώσεων και τη δημιουργία ευκαιριών. Γι ‘αυτό η εκπαίδευση και το περιβάλλον του NTU ανοίγει όχι μόνο πόρτες, αλλά και μυαλά.

ntu.ac.uk

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου της, απλώς αντικατοπτρίζει τη γνώμη των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Game OFF
Project number: KA205-32FB114E-EN